Wydziały KMP w Poznaniu

Wydziały KMP w Poznaniu

W skład komendy wchodzą następujące wydziały:

1. w służbie kryminalnej:

 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział Dochodzeniowo - Śledczy,
 • Wydział Techniki Kryminalistycznej,
 • Wydział do Walki z Przestępczością  Samochodową,
 • Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą;

2. w służbie prewencyjnej:

 • Wydział Prewencji,
 • Wydział - Sztab Policji,
 • Wydział Ruchu Drogowego;

3. w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

 • Wydział Kontroli,
 • Zespół do spraw Prawnych,
 • Wydział Kadr i Szkolenia,
 • Wydział Prezydialny,
 • Wydział Wspomagający,
 • Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Powrót na górę strony