Zasady zrzekania się prawa dyspozycji lokalami mieszkalnymi

ZASADY ZRZEKANIA SIĘ PRAWA DYSPOZYCJI LOKALAMI MIESZKALNYMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ MIASTA POZNANIA

 

ZASADY ZRZEKANIA SIĘ PRAWA DYSPOZYCJI

LOKALAMI MIESZKALNYMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ MIASTA POZNANIA

 

Z uwagi na fakt, że Miasto Poznań jest właścicielem nieruchomości budynkowych, w których znajdują się lokale pozostające w dyspozycji Policji w rozumieniu art. 90 ustawy o Policji z dnia 06.04.1990r. (Dz.U. z 2015r., poz. 355 ze zmianami), a najemcy oraz osoby uprawnione do zamieszkiwania w przedmiotowych lokalach dotychczas na podstawie decyzji administracyjnej, wyrażają chęć nabycia tychże lokali, wolą stron zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Poznań, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Poznaniu jest przekształcenie istniejącego stosunku najmu w najem zawarty na czas nieoznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 150 ze zmianami).

Po przekształceniu istniejącego stosunku najmu w najem zawarty na czas nieoznaczony, o którym mowa wyżej, w przypadku przeznaczenia przez Miasto Poznań przedmiotowych lokali do sprzedaży, możliwym będzie skorzystanie przez najemców z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zmianami) oraz wstąpienie na podstawie art. 691 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

W związku z powyższym, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.12.2015r. przyjmowane będą, wyłącznie za pośrednictwem właściwej Komendy Policji (Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu lub Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu), wnioski od osób zainteresowanych przekształceniem najmu.  

 

Wnioski należy kierować do właściwej Komendy Policji:

- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 

- Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2.

Informacje, do której Komendy należy złożyć wniosek, można ustalić osobiście w wybranej Komendzie lub telefonicznie pod numerem 61 84 132 70.

 

W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu sprawę prowadzi Wydział Wspomagający, ul. Szylinga 2, z którym można się kontaktować od poniedziałku do środy, w godzinach 9:00 – 13:00.


Szczegółowe informacje o:

  • warunkach rozpatrywania wniosków o przekształcenie istniejącego stosunku najmu w najem zawarty na czas nieoznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego,
  •  warunkach rozpatrywania wniosków o sprzedaż lokalu mieszkalnego po przekształceniu w najem zawarty na czas nieoznaczony,
  • niezbędne druki wniosków i formularzy o przekształcenie istniejącego stosunku najmu w najem na czas nieoznaczony,

dostępne są również na stronie internetowej - Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu www.wielkopolska.policja.gov.pl oraz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu www.zkzl.poznan.pl.

 

Jednocześnie  na stronie www.zkzl.poznan.pl można sprawdzić, w których budynkach Miasto Poznań prowadzi sprzedaż lokali.

 

Rozpatrywanie i przekazywanie do ZKZL Sp. z o.o. przez organy Policji wniosków o przekształcenie istniejącego stosunku prawnego w najem na czas nieoznaczony będzie następować sukcesywnie, wg kolejności przeznaczania przez Miasto Poznań lokali do sprzedaży w poszczególnych budynkach.

 


ZAŁĄCZNIKI:
pdfInformacja o warunkach rozpatrywania wniosku o przekształcenie w najem
pdfInformacja o warunkach rozpatrywania wniosku o sprzedaż lokalu
pdfWniosek o przekształcenie w najem
pdfZałącznik - Druk oświadczenia nr 1
pdfZałącznik - Druk oświadczenia nr 2
pdfZałącznik - Druk oświadczenia nr 3
pdfZałącznik - Druk oświadczenia nr 4
 

 

 

Powrót na górę strony