Antykorupcja

Antykorupcja

WIESZ LUB PODEJRZEWASZ, ŻE DOCHODZI DO PRZEJAWÓW KORUPCJI - DZWOŃ

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ!

 

Funkcjonujący w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu - Zespół do Walki z Korupcją zajmuje się ściganiem przestępstw związanych z czerpaniem korzyści majątkowych i osobistych przez funkcjonariuszy publicznych, jak i osób pełniących funkcję publiczną. Ostatnia nowelizacja kodeksu karnego wprowadziła także zmiany w ściganiu przestępstw o charakterze korupcyjnym w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą (tzw. sektor prywatny). W celu skutecznej walki ze zjawiskami korupcji zachodzącymi w różnych sferach życia, istnieje możliwość kontaktu z wymienioną komórką organizacyjną; drogą elektroniczną pod adresem korupcja@poznan.policja.gov.pl. lub telefonicznie pod numerem telefonu 77-47-131-97 w godz. 7.30 – 15.30, a także całodobowo pod numerem 609-288-213.

Osoby, które są w posiadaniu informacji związanych z wymienionymi kwestiami prosimy o przekazywanie wiadomości. Zapewniamy pełną anonimowość.

PAMIĘTAJ!!!
Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, 
jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, 
a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw 
i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - 
zanim organ ten o nim się dowiedział.

Powrót na górę strony