Czym nie jest impreza masowa?

Czym nie jest impreza masowa?

Imprezami masowymi nie są:

  • organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
  • organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
  • organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  • sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
  • sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne i nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym,
  • zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.
  • nieodpłatne imprez masowe organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej.
Powrót na górę strony