Dzielnicowy bliżej nas

Poznań - Plebiscyt na najlepszego dzielnicowego "Dzielnicowy na medal 2018"

W związku z potrzebą kreowania pozytywnego wizerunku Policji, w szczególności działań podejmowanych przez dzielnicowych zgodnie z programem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Dzielnicowy bliżej nas”, wzorem roku ubiegłego Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przy współpracy z gazetą „Głos Wielkopolski”, TVP 3 oddział Poznań oraz Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego przeprowadzi na terenie całej Wielkopolski plebiscyt na najlepszego dzielnicowego „Dzielnicowy na Medal 2018”.

Plebiscyt polega na wyborze najpopularniejszego i wyróżniającego się dzielnicowego w wydzielonych powiatach i rewirach Wielkopolski. Konkurs organizowany jest od 18 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r., a głosowanie odbywa się osobno we wszystkich powiatach wielkopolskich. W plebiscycie mogą brać udział (głosować) osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem. 

http://www.gloswielkopolski.pl/plebiscyty/asy-bezpieczenstwa/a/asy-bezpieczenstwa-dzielnicowy-na-medal-2018-regulamin-plebiscytu,13143796/

Ogólne informacje dotyczące plebiscytu:

- Głosowanie we wszystkich kategoriach odbędzie się w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim.

- Głosowanie w etapie powiatowym rozpoczęło się w piątek 18 maja  br.i potrwa do piątku, 8 czerwca br. do godz. 21.00

- Do etapu wojewódzkiego zakwalifikują się zwycięzcy głosowania ze wszystkich miast i powiatów. Przechodząc do finału zachowają zdobyte w pierwszym etapie glosy.

-  Etap wojewódzki głosowania rozpocznie się w poniedziałek 11 czerwca br. i potrwa do wtorku 19 czerwca br. do godz. 21.00. Uroczyste zakończenie plebiscytu odbędzie się 4 lipca br. o godzinie 12.00 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zwycięzcy odbiorą dyplomy i nagrody z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąki oraz redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego” Adama Pawłowskiego. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody! 

Etap I - powiatowy:

- Głosowanie odbywa się za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 18.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r. do godz. 20:59:59 na następujących warunkach: głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść; głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując: DGW. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na dzielnicowego z każdego powiatu w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania. 
 

Etap II - wojewódzki:

- Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 11.06.2018 do godz. 20:59:59 dnia 18.06.2018 na następujących warunkach.: głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść; głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując: DGW. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na dzielnicowego z każdego powiatu w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania; 

Tutaj możesz oddać swój głos:

http://www.gloswielkopolski.pl/plebiscyty/asy-bezpieczenstwa/a/asy-bezpieczenstwa-2018-wybieramy-najlepszych-z-najlepszych-dzielnicowych-i-strazakow,13127048/

Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki głosowania powiatowego Plebiscytu w dniu 9 czerwca 2018 roku na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz na stronie internetowej gloswielkopolski.pl. Natomiast wyniki głosowania wojewódzkiego zostaną ogłoszone w dniu 20 czerwca 2018 roku na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz na stronie internetowej gloswielkopolski.pl Ogłoszenie wyników zawierać będzie dane kandydata oraz liczbę oddanych głosów. 

Zapraszamy do głosowania. 

 

Autor: st.sierż. Marta Mróz/MN