KP Luboń - "Mały Ratownik". - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Luboń - "Mały Ratownik".

W dniu 24 stycznia br. w Luboniu odbyła się szósta już edycja projektu pn. „Mały Ratownik”, której organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Luboniu.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Luboniu przy współpracy z nauczycielami, Strażą Pożarną oraz przedstawicielami klas Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu przez cztery godziny prowadzili warsztaty dla około 300 uczniów klas 0 – III. Dzieci poznawały przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, a następnie ćwiczyły nabyte umiejętności w praktyce na specjalnie przygotowanym do tego celu „miasteczku ruchu drogowego”, które składało się z pluszowych samochodzików i znaków drogowych. Uczestnicy spotkania zdobywali praktyczną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy: jak sprawdzić funkcje życiowe, ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej czy przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Choć nie są to łatwe umiejętności uczestnicy warsztatów szybko się uczyli. Dzieci świetnie się bawiły, a jednocześnie przyswajały wiedzę na temat ruchu drogowego. Na koniec uczniowie otrzymali stempelki sierżanta Pyrka oraz dyplomy za wzorowe pokonanie „Miasteczka Ruchu Drogowego”.

st.sierż. Kinga Koluszenko/RL.

  • Mały Ratownik
    Mały Ratownik
  • Mały Ratownik
    Mały Ratownik
  • Mały Ratownik
    Mały Ratownik