Luboń – Razem Przeciwko Przemocy – Znam swoje Prawa - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń – Razem Przeciwko Przemocy – Znam swoje Prawa

Projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy obejmujący warsztaty, konkursy i spotkania w szkołach podstawowych realizowane przez policjantów miasta Poznania i powiatu poznańskiego już za nami, także w Luboniu.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu przygotowała projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy wraz ze wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w nawiązaniu do przypadającego na dzień 19 listopada - Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz 20 listopada -Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Dzięki podejmowanym działaniom we współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze komisariatów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego zwrócili uwagę na istotę działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy, a także podkreślili jasny sprzeciw zachowaniom przemocowym. Funkcjonariusze w szkołach podstawowych przeprowadzili prelekcje, konkursy, warsztaty mające na celu uwrażliwienie na potrzebę pomocy osobom, które zostały dotknięte przemocą oraz wskazania drogi uzyskania takiej pomocy.

19 listopada br. funkcjonariusz Komisariatu Policji w Luboniu przeprowadził warsztaty w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieciom. W czasie spotkania omówiono zjawiska różnych rodzajów przemocy, a także wskazano gdzie można szukać pomocy. Przedstawiono dokładnie rolę Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, jako narzędzia wsparcia i pomocy dla osób pokrzywdzonych przemocą. Tematem tego dnia były również prawa dziecka: prawo do wolności, do wyrażania własnego zdania i do prywatności, to tylko niektóre z omawianych aspektów. Podczas spotkania uczniowie tworzyli plakaty i hasła dotyczące praw dziecka.

Na koniec zajęć rozdano materiały prewencyjne przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

K.Koluszenko/S.SM