Luboń - Kampania "Szkoda ciebie na takie patoklimaty" - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń - Kampania "Szkoda ciebie na takie patoklimaty"

"Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"- to hasło kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pn. "Narkotyki i dopalacze zabijają", która ruszyła dnia 2 kwietnia br. we wszystkich jednostkach Policji w kraju.

Kampania MSWiA ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy. Działania te zwracają również uwagę na konsekwencje zdrowotne, prawne, jak i społeczne toważyszące uzależnieniu. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Istotą działań jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Podczas warsztatów pn. „Znam swoje prawa” policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu ciągle nawiązywali do zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu. Zajęcia miały na celu uświadomić młodym ludziom, że substancje psychoaktywne są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Niebezpieczeństwo zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i nigdy nie wiadomo, jak po zażyciu zareaguje organizm. Dzięki zajęciom z policjantami uczniowie uzyskali wskazówki dotyczące unikania zagrożenia i szukania pomocy oraz zapoznali się z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne lub przejawy demoralizacji, co w znacznym stopniu wpłynie na ich bezpieczeństwo.

 

st.sierż. Kinga Koluszenko/RL

  • Narkotyki i dopalacze zabijają  -spotkanie z uczniami
    Narkotyki i dopalacze zabijają