Luboń - Odpowiedzialność Prawna Nieletnich - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń - Odpowiedzialność Prawna Nieletnich

5 i 16 października br. Policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu zorganizowali spotkania w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Podczas prelekcji zwrócono szczególną uwagę  na przepisy Kodeksu Karnego i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się, kto to jest osoba nieletnia, poznali pojęcie czynu karalnego i demoralizacji. Wymieniono najczęstsze zachowania, które mogą być powodem konfliktu z prawem w tym: uchylanie się od obowiązku szkolnego, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających. Omówione zostały przypadki wyśmiewania, obrażania, dręczenia, publikowania zdjęć bez zgody, za pomocą telefonów komórkowych czy Internetu. Szczegółowo przedstawiono rodzaje kar grożących za takie zachowanie. Spotkanie miało na celu pokazanie młodym ludziom obecność negatywnych zachowań, których należy się w życiu wystrzegać, aby nie wejść w kolizję z prawem i uniknąć przykrych sytuacji w życiu.

st.sierż. Kinga Koluszenko/ RL.

  • Odpowiedzialność Prawna Nieletnich
    Odpowiedzialność Prawna Nieletnich
  • Odpowiedzialność Prawna Nieletnich
    Odpowiedzialność Prawna Nieletnich
  • Odpowiedzialność Prawna Nieletnich
    Odpowiedzialność Prawna Nieletnich