Luboń - Kampania "Szkoda ciebie na takie patoklimaty" - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń - Kampania "Szkoda ciebie na takie patoklimaty"

"Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"- to hasło kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pn. "Narkotyki i dopalacze zabijają", która ruszyła dnia 2 kwietnia br. we wszystkich jednostkach Policji w kraju.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych wynikających z uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Istotą działań jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W dniach 16 i 17 października br. policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu przeprowadzili prelekcje w Szkole Podstawowej nr 2. Zajęcia miały na celu uświadomić młodym ludziom, że substancje psychoaktywne są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia, a niebezpieczeństwo wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i nigdy nie wiadomo, jak po zażyciu zareaguje organizm. Omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożenia występujące w sieci. Zwrócono uwagę na rozważne umieszczanie zdjęć na portalach społecznościowych oraz konieczności ograniczonego zaufania podczas surfowania po internecie. Poruszono temat krytycznego myślenia wobec dostępnych w Internecie treści, tak aby dzieci same potrafiły ocenić, które informacje są prawdziwe oraz by nie ulegały naciskom innej osoby bądź grupy. Dzięki zajęciom z policjantami uczniowie uzyskali wskazówki dotyczące unikania zagrożeń i szukania pomocy oraz zapoznali się z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne lub przejawy demoralizacji, co w znacznym stopniu wpłynie na ich bezpieczeństwo.

 

st.sierż. Kinga Koluszenko/RL

  • Kampania MSWiA
    Kampania MSWiA