Luboń - Patrol szkolny w Luboniu - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń - Patrol szkolny w Luboniu

Z początkiem września br. rozpoczęły się w Luboniu działania pn. „Patrol Szkolny 2019/2020”, które mają kilkuletnią tradycję.

Patrol szkolny to dwuosobowy zespół składający się z policjanta i strażnika miejskiego bądź z policjantów.

Celem  działania patroli szkolnych jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenach należących do placówek oświatowych oraz w ich pobliżu. Szkoła powinna być miejscem bezpiecznym, gdzie dzieci i młodzież mają sprzyjające warunki do nauki. Patrole pojawiają się w miejscach, gdzie najczęściej przebywają dzieci i młodzież.

Kontrole przeprowadzane są pod kątem palenia papierosów, e-papierosów i spożywania alkoholu. „Patrol Szkolny” reaguje, gdy widzi uczniów, którzy w czasie lekcji, znajdują się poza szkołą. Bezkarni nie mogą się również czuć uczniowie, którzy zostaną przyłapani na wybrykach chuligańskich, dewastacji mienia czy malowaniu graffiti.

Druga strona działań to profilaktyka. Funkcjonariusze prowadzą prelekcje dla uczniów oraz rozmowy z dyrekcją i gronem pedagogicznym.

Działania pn. „Patrol Szkolny” realizowane będą w roku szkolnym 2019/2020 na terenie Szkół Podstawowych w Luboniu.

Kinga Koluszenko/MT