Luboń - "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń - "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"

"Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"- to hasło kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która ruszyła dnia 2 kwietnia br. we wszystkich jednostkach Policji w kraju. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Istotą działań jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

W dniu 30 września br. dzielnicowy przeprowadził prelekcję  dla klas szóstych i siódmych w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu związane z tematyką dopalaczy. Zajęcia miały na celu uświadomić młodym ludziom, że substancje psychoaktywne są bardzo niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia a niebezpieczeństwo zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany  i nigdy nie wiadomo, jak po zażyciu zareaguje konkretny organizm.

Omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożenia występujące w sieci. Zwrócono uwagę na rozważne umieszczanie zdjęć na portalach społecznościowych oraz konieczności ograniczonego zaufania podczas surfowania po Internecie. Poruszono temat krytycznego myślenia wobec dostępnych w Internecie treści, tak aby dzieci same potrafiły ocenić, które informacje są prawdziwe oraz by nie ulegały naciskowi innej osoby bądź grupy.

Dzięki zajęciom z policjantami uczniowie uzyskali wskazówki dotyczące unikania zagrożenia i szukania pomocy oraz zapoznali się z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne lub przejawy demoralizacji, co w znacznym stopniu wpłynie na ich bezpieczeństwo.

Kinga Koluszenko/MT