Luboń - Prelekcja na plaży - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń - Prelekcja na plaży

"Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"- to hasło kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pn. "Narkotyki i dopalacze zabijają", która ruszyła dnia 2 kwietnia br. we wszystkich jednostkach Policji w kraju.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Istotą działań jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

W dniach 3, 17 i 31 sierpnia br. podczas seansu kina letniego na plaży miejskiej w Luboniu wyświetlony został spot filmowy przygotowany przez MSWiA pn. „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, którego głównym celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Podczas spotkania z mieszkańcami lubońscy policjanci przekazali ulotki prewencyjne promujące kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Kinga Koluszenko/MT

  • prelekcja na plaży