Luboń - „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” w kinie letnim.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Luboniu 27 lipca br. przeprowadzili akcję informacyjno-edukacyjną na plaży miejskiej w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”- to hasło kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która ruszyła dnia 2 kwietnia br. we wszystkich jednostkach Policji w kraju. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

27 lipca br. podczas seansu kina letniego na plaży miejskiej w Luboniu wyświetlony został spot filmowy przygotowany przez MSWiA pn. „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, którego głównym celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Podczas spotkania z mieszkańcami lubońscy policjanci przekazali broszury informacyjne promujące kampanię o charakterze edukacyjno- profilaktycznym pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Akcja cieszyła się zainteresowaniem dlatego już dzisiaj zapraszamy na kolejne seanse filmowe, w trakcie których można obejrzeć spot i zapoznać się z zagrożeniami związanymi z zażywaniem narkotyków i dopalaczy.

 

 

K.Koluszenko / S.SM.