Czerwonak – Razem Przeciwko Przemocy - KP Czerwonak - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Czerwonak

Czerwonak – Razem Przeciwko Przemocy

Projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy obejmujący warsztaty, konkursy i spotkania w szkołach podstawowych realizowane przez policjantów miasta Poznania i powiatu poznańskiego już za nami.

Komenda Miejska Policji w Poznaniu przygotowała projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy wraz ze wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w nawiązaniu do przypadającego na dzień 19 listopada - Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz 20 listopada -Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, dlatego wzorem ubiegłych lat policjanci Komisariatu Policji w Czerwonaku podjęli działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych

Dzięki podejmowanym działaniom we współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze komisariatów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego zwrócili uwagę na istotę działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy, a także podkreślili jasny sprzeciw zachowaniom przemocowym. Funkcjonariusze w szkołach podstawowych przeprowadzili prelekcje, konkursy, warsztaty mające na celu uwrażliwienie na potrzebę pomocy osobom, które zostały dotknięte przemocą oraz wskazania drogi uzyskania takiej pomocy.

Policjant zajmujący się zagadnieniami profilaktyki społecznej wspólnie z dzielnicowym Komisariatu Policji w Czerwonaku 20 listopada br. w Szkole Podstawowej w Owińskach przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami, których celem było zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy wobec dzieci, ponieważ najlepszym sposobem zapobiegania przemocy jest kształtowanie wrażliwości i szacunku drugiego człowieka.

Podczas zajęć dzieci zadawały pytania oraz przedstawiały swoje spostrzeżenia lub sytuacje, które wspólnie omówiono. Dowiedzieli się również jak radzić sobie z ewentualnymi przypadkami przemocy oraz gdzie szukać pomocy.

A.Daszkiewicz