Czerwonak - Handel Ludźmi - KP Czerwonak - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Czerwonak

Czerwonak - Handel Ludźmi

W dniu 18 października 2019 roku policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną spotkała się z młodzieżą w Zespole Szkół w Bolechowie w tematyce handlu ludźmi, cyberzagrożeń oraz odpowiedzialności karnej.

Handel ludźmi jak wiadomo jest współczesną formą niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka. Jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, dlatego spotkanie w tej temnatyce doskonale łaczy się z pojęciem zagrożeń w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często szukają informacji, pracy, form wypoczynku, wyjazdów itp. właśnie przez internet. Jest to najszybszy sposób, ale wiąże się z dużym ryzykiem. Spotkanie miało charakter dyskusji, podczas której omówiono formy, jak współcześnie może wyglądać handel ludźmi. Spotkanie z młodzieżą w takiej formie dało nam obraz jaką wiedzę posiadają w tej tematyce, a wspólne rozmowy wzbogaciły informacje tym, którzy nie posiadali wiedzy jakie niebezpieczeństwa mogą wystąpić np. choćby podczas szukania pracy zarobkowej przez młodych ludzi.

sierż.sztab. Anna Daszkiewicz/RL

 

  • Prelekcja Handel Ludźmi
    Handel Ludźmi