Grunwald - Bezpieczna woda - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

Grunwald - Bezpieczna woda

Policjantka z Komisariatu Policji Poznań Grunwald wraz z pracownikami Straży Miejskiej Miasta Poznania przeprowadzili działania pod nazwą „Bezpieczna Woda”.

W dniu 19 sierpnia 2020 roku funkcjonariuszka Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Poznań Grunwald  wraz z pracownikami Straży Miejskiej Miasta Poznania przeprowadzili działania w ramach realizacji planu „Bezpieczne Wakacje 2020”. W trakcie działań skontrolowano akweny wodne przy ul. Głogowskiej „Szachty”.

Podczas rozmów z dziećmi i ich opiekunami poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem nad wodą a także w miejscach zbiorowego wypoczynku. Przypomniane zostały zasady korzystania z akwenów wodnych, podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie spędzania czasu wolnego, w tym przepisy ruchu drogowego w obszarze zabudowanym jak i poza nim. Wskazany został prawidłowy schemat działania w przypadku zauważenia osoby tonącej, zagubienia się czy też udzielenia pomocy osobie poszkodowanej a także numer alarmowy oraz sytuacje w których należy z niego korzystać.

Na zakończenie udzielano odpowiedzi na zadawane pytania oraz wręczano poradnik „ Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie”

Katarzyna Grzegorek