KP Grunwald

KP GRUNWALD – PODAWANIE I SPRZEDAŻ ALKOHOLU NIELETNIM I NIETRZEŹWYM.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań Grunwald przeprowadzili działania prewencyjno – informacyjne, mające na celu zapobieganie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym w myśl Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

W dniach 20-21 lipca 2020 roku na terenie podległym pod KP Poznań Grunwald, zostały przeprowadzone działania prewencyjno – informacyjne, adresowane głównie do właścicieli i personelu sklepów zajmujących się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Funkcjonariusze dokonywali licznych kontroli punktów dystrybucji napojów alkoholowych, przeprowadzając rozmowy z pracownikami i właścicielami sklepów na okoliczność zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Policjanci informowali o konsekwencjach prawnych sprzedażny i podawania napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym, a wśród napotkanych klientów, prowadzili rozmowy na temat konsekwencji społecznych i psychologicznych spożywania alkoholu. Funkcjonariusze dokonywali również krótkotrwałej obserwacji punktów podawania i sprzedaży napojów alkoholowych, podejmując stosowne kroki w przypadku łamania zapisów cytowanej Ustawy.

asp. Mariusz Fabisiak

  • Działania Prewencyjne
    Działania Prewencyjne
  • Działania Prewencyjne
    Działania Prewencyjne
  • Działania Prewencyjne
    Działania Prewencyjne