KP Grunwald - "Dopalacze Niszczą Życie". - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

KP Grunwald - "Dopalacze Niszczą Życie".

Policjantka z Komisariatu Policji Poznań Grunwald dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, na terenie Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 48 wraz z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej oraz Ratownikiem Medycznym przeprowadzili spotkania z młodzieżą, na temat szkodliwości środków odurzających.

W Zespole Szkół Budowlano Drzewnych w Poznaniu przy Raszyńskiej 48 w ramach realizacji kampanii o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło przewodnie brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, funkcjonariuszka Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań Grunwald wraz z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Poznaniu, przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych przeprowadziła spotkania z uczniami na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. W trakcie prowadzonych spotkań, została przekazana wiedza z zakresu konsekwencji psychologicznych, neurologicznych, społecznych oraz prawnych związanych z posiadaniem bądź zażywaniem substancji psychoaktywnych. Prelegenci wskazali sposoby zapobiegania ww. zagrożeniom. Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej omówił między innymi skład substancji odurzających oraz oddziaływanie ich na ośrodkowy układ nerwowy. Ratownik medyczny zwrócił szczególna uwagę młodzieży na konsekwencje zdrowotne oraz nieodwracalne skutki zażycia narkotyków i dopalaczy wskazując placówki oraz instytucje, które udzielają pomocy osobom zażywającym środki psychoaktywne. Na zakończenie udzielono informacji gdzie i w jaki sposób należy szukać pomocy, w sytuacji gdy widzimy osobę pod wpływem środków odurzających. W ramach zajęć udział wzięło 220 uczniów.

sierż. Katarzyna Grzegorek/RL.

  • Spotkanie z młodzieżą
    Spotkanie z młodzieżą
  • Spotkanie z młodzieżą
    Spotkanie z młodzieżą
  • Spotkanie z młodzieżą
    Spotkanie z młodzieżą