GRUNWALD – POWIEDZ "NIE" PRZEMOCY - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

GRUNWALD – POWIEDZ "NIE" PRZEMOCY

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań Grunwald, w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także przypadającym w dniu 19 listopada Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci przeprowadzili na terenie KP Poznań Grunwald działania prewencyjno – informacyjne mające na celu zapobieganie zjawisku stosowania przemocy wobec dzieci.

8 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 91 w Poznaniu funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań Grunwald przeprowadzili spotkanie z uczniami klas 5 oraz 6 na temat przemocy. W czasie prelekcji zostały poruszone zagadnienia związane z stosowaniem najczęstszych form przemocy takich jak przemoc fizyczna oraz psychiczna.

Prelekcja wygłoszona przez Dzielnicowego Komisariatu Policji Poznań - Grunwald polegała na uświadamianiu gdzie należy szukać pomocy w sytuacji, w której są świadkami stosowania przemocy, czy też sami padają ofiarami przemocy ze strony najbliższych. Poinformowano o Procedurze Niebieskiej Karty oraz Zespole Interdyscyplinarnym, który składa się z różnych instytucji pomocowych, dzięki którym można pomóc osobie wobec której stosowana jest przemoc. Na koniec wyróżniono najbardziej aktywnych uczestników spotkania.

K.Grzegorek