KP Grunwald - "Narkotyki i dopalacze zabijają" - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

KP Grunwald - "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Policjantka z Komisariatu Policji Poznań Grunwald dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, na terenie Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu przeprowadziła spotkanie z młodzieżą na temat środków odurzających.

W  dniu 04.12.2019 roku w ZSE nr 2 w ramach realizacji kampanii o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło przewodnie brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, funkcjonariuszka z Zespołu Profilaktyki Społecznej KP Poznań Grunwald przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych przeprowadziła spotkanie z uczniami klas pierwszych technikum, na temat substancji psychoaktywnych,
w tym dopalaczy.

W trakcie prowadzonego spotkania przekazano wiedzę z zakresu konsekwencji psychologicznych, neurologicznych, społecznych oraz prawnych związanych z posiadaniem bądź zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz wskazano alternatywne sposoby zapobiegania ww. zagrożeniom.

Na zakończenie wskazano instytucje pomocowe oraz udzielono informacji jak oraz gdzie należy szukać pomocy, w sytuacji gdy widzimy osobę pod wpływem środków odurzających. Udzielono odpowiedzi na nurtujące pytania uczniów z zakresu demoralizacji oraz konsekwencji prawnych czynów zabronionych.

 

sierż. Katarzyna Grzegorek/RL.

  • Narkotyki i dopalacze zabijają
    Narkotyki i dopalacze zabijają
  • Narkotyki i dopalacze zabijają
    Narkotyki i dopalacze zabijają
  • Narkotyki i dopalacze zabijają
    Narkotyki i dopalacze zabijają