Grunwald - Dzień Wszystkich Świętych - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

Grunwald - Dzień Wszystkich Świętych

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań Grunwald, przeprowadzili na terenie KP Poznań Grunwald działania prewencyjno – informacyjne, mające na celu zapobieganie zjawiskom kradzieży kieszonkowych.

W związku z dniem Wszystkich Świętych i związanym z tym okresem wzmożonym ruchem na drogach, zwiększonym ryzykiem utraty mienia w wyniku kradzieży kieszonkowych czy kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań, Komisariat Policji Poznań – Grunwald w okresie od 30 października do 4 listopada 2019r. wdrożył działania prewencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie okołoświątecznym. Okres poprzedzający dzień „Wszystkich Świętych” oraz okres po świętach charakteryzują się znaczną migracją ludności wyjeżdżającej, bądź powracającej z nekropolii. Taka sytuacja przyczynia się do zwiększonej ilości zdarzeń w ruchu drogowym, niejednokrotnie ze śmiertelnym skutkiem. Jest to też okres gdzie znaczna część osób opuszcza miejsce zamieszkania na kilka dni, co ułatwia dokonanie kradzieży z włamaniem do mieszkania czy domu. Spora część zgłaszanych spraw dotyczy kradzieży kieszonkowych, dokonanych w miejskiej komunikacji publicznej czy samych cmentarzach. Natomiast w dniu samego święta nasila się liczba włamań do pojazdów na parkingach niestrzeżonych, usytuowanych przy cmentarzach. Chcąc nie dopuścić do opisanych zdarzeń, wdrożono działania prewencyjne których nadrzędnym celem było zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno w ruchu drogowym jak i bezpieczeństwa mienia. Policjanci byli głównie widoczni w rejonach przyległych do i na samych cmentarzach tj. w rejonie Górczyna i Junikowa, gdzie funkcjonariusze kontrolowali parkingi niestrzeżone, prowadzili rozmowy z osobami odwiedzającymi groby najbliższych przekazując ulotki informacyjne zawierające kompendium wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Działania nie ograniczały się jedynie do kontroli terenów cmentarzy. Zwiększona liczba patroli policji kontrolowała rejony przy przystankach i dworcach kolejowych. Ponadto kontrolowano najbardziej narażone na kradzież z włamaniem tereny domów i osiedli mieszkalnych, dbając o bezpieczeństwo mienia. 

           

 

sierż.Katarzyna Grzegorek/RL

  • Dzień Wszystkich Świętych
    Dzień Wszystkich Świętych
  • Dzień Wszystkich Świętych
    Dzień Wszystkich Świętych