Grunwald - Dopalacze niszczą życie - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

Grunwald - Dopalacze niszczą życie

26 września br. w ramach realizacji programu prewencyjnego „Dopalacze niszczą życie” funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Grunwald, Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili spotkanie profilaktyczno-edukacyjne.

W ramach programu prewencyjnego pn. „Dopalacze niszczą życie” policjanci, strażnicy miejscy oraz ratownicy medycznie spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu przy ul. Głogowskiej omawiając zagadnienia związane z substancjami psychoaktywnymi.

Przygotowane spotkanie miało na celu przekazanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych związanych z posiadaniem i zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz wskazanie sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom.

Podczas prelekcji pracownik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego omówił między innymi skład chemiczny substancji odurzających oraz działanie substancji na środkowy układ nerwowy. Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej omówili aspekty prawne związane z odpowiedzialnością za posiadanie bądź zażywanie środków odurzających.

M. Fabisiak