Grunwald - „Komenda dla dzieci” - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

Grunwald - „Komenda dla dzieci”

18 września br. w Komisariacie Policji Poznań – Grunwald ugoszczono przedszkolaki na prelekcji o bezpieczeństwie i pracy Policjanta.

Policjanci Komisariatu Policji Poznań – Grunwald w dniu 18 września br. na terenie jednostki przeprowadzili spotkanie profilaktyczne z dziećmi Przedszkola nr 67 w Poznaniu. Był to wyjątkowy dzień dla uczestników spotkania, ponieważ każdy mógł przyglądać się codziennej pracy policjantów.

Podczas spotkania przedszkolakom zaprezentowano umundurowanie i wyposażenie każdego policjanta i opowiadano na czym polega służba w Policji. Dzieci miały możliwość zwiedzenia Komisariatu oraz przymierzenia wyposażenie policjanta „PZ”, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Każdemu spotkaniu towarzyszy prelekcja na temat bezpieczeństwa, więc i tym razem przedszkolaki usłyszały o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, otrzymując na zakończenie kolorowanki.

M.Fabisiak/S.S.