Grunwald - „Bezpieczna droga do i ze Szkoły” - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

Grunwald - „Bezpieczna droga do i ze Szkoły”

20 września br. funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Grunwald przeprowadzili kolejne działania pod hasłem „Bezpieczna droga do i ze Szkoły” we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Zbliżający się okres jesienno-zimowy utrudnia sprawne i bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym. Niekorzystne warunki atmosferyczne, zmieniająca się w ciągu kilku chwil pogoda oraz szybko zapadający zmierzch mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

W tym szczególnym okresie policjanci Komisariatu Policji Poznań – Grunwald podejmując działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w dniu 20 września br. odwiedzili uczniów trzech szkół podstawowych na terenie dzielnicy Grunwald wraz z pracownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Przeprowadzono z dziećmi prelekcję na temat bezpieczeństwa, przypominając o zasadach ruchu drogowego, zachowaniu w sytuacji zagrożenia oraz przypomniano numery alarmowe. Natomiast mając na uwadze bezpieczeństwo najbardziej narażonej grupy uczestników ruchu drogowego, na ręce wychowawców klas przekazano kamizelki odblaskowe dla najmłodszych.

M.Fabisiak/S.S.