Grunwald - „Bezpieczne życie seniorów” - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

Grunwald - „Bezpieczne życie seniorów”

Policjanci Komisariatu Policji Poznań – Grunwald zorganizowali spotkanie z seniorami w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczne życie seniorów” ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób starszych.

10 kwietnia br. w Siedzibie NSZZ Solidarność w Poznaniu przy ul. Metalowej 7 odbyło się spotkanie z seniorami z zakresu bezpieczeństwa własnego i ochrony mienia w ramach programu pn. „Bezpieczne życie seniorów”. W trakcie spotkania, w którym udział wzięły takie służby jak Ratownicy Medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Strażnicy Miejscy Miasta Poznania poruszono kwestie związane z kradzieżami oraz oszustwami na legendę.

Ważnym elementem spotkania dla policjantów było przedstawienie modus operandi wykorzystywane w przestępstwach popełnianych najczęściej na szkodę seniorów, a na zakończenie przypomniano zasadę i ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Natomiast funkcjonariusze Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego omówili zagadnienia z zakresu pomocy medycznej w stanach nagłych, wskazując kiedy i gdzie należy szukać pomocy, omówili objawy i sposób postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Dodatkowym punktem spotkania była prelekcja funkcjonariusza Straży Miejskiej Miasta Poznania, który poinformował o zmianie siedziby Straży Miejskiej dla dzielnicy Grunwald oraz omówił postępowanie przy najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa wykroczeń.

W trakcie spotkania wykorzystano materiały prewencyjne a na zakończenie seniorzy otrzymali również broszury związane z omawianymi zagadnieniami.

M.Fabisiak/S.S.