Grunwald - „Odpowiedzialny sprzedawca” - KP Grunwald - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Grunwald

Grunwald - „Odpowiedzialny sprzedawca”

26 marca br. funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Grunwald przeprowadzili działania prewencyjno – informacyjne skierowane do właścicieli i personelu sklepów sprzedającym alkohol, zwracając uwagę na zapisy Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Działania poznańskich policjantów prowadzone w dniu 26 marca br. były realizowane dwutorowo, poprzez obserwację punktów dystrybucji napojów alkoholowych oraz omówienie zagadnień Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań – Grunwald w szczególności zwracali uwagę na zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym. Informacje były przekazywane w formie ustnej oraz w postaci broszur prewencyjnych.

W trakcie działań policjanci podejmowali również działania wobec osób, które spożywały napoje alkoholowe wbrew obowiązującym przepisom. Należy zaznaczyć, że spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych jest zagrożone karą grzywny w wysokości 100 złotych, a w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego, sprawa trafia do właściwego Sądu.

 

 

M.Fabisiak