KP WILDA - „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW”. - KP Wilda - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP WILDA - „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW”.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji KP Poznań - Wilda przeprowadzili działania prewencyjno - informacyjne mające na celu kształtowanie i propagowanie właściwych postaw wśród osób starszych.

Policjanci Komisariatu Policji Poznań Wilda przeprowadzili rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze z seniorami, którzy mogą stać się ofiarami oszustów wykorzystujących różnego rodzaju „legendy”. Głównym celem prowadzonych rozmów było zwrócenie uwagi na problematykę oszustw i podniesienie poziomu świadomości oraz bezpieczeństwa wśród osób starszych. Policjanci rozdawali ulotki informacyjne w rejonach targowisk miejskich, na głównych ciągach komunikacyjnych oraz nawiązali współpracę z Punktem Interwencji Kryzysowej mieszczącym się w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 30. W działania zaangażowali się również księża z wildeckich parafii, którzy w miejscach ogólnodostępnych dla parafian umieścili materiały profilaktyczne. Ponadto seniorom uświadomiono, że oszuści są osobami bezwzględnymi i umiejętnie manipulują rozmową tak aby grać na emocjach i strachu, przez to osiągając swój zamierzony cel. W związku z trwającą pandemią COVID - 19 omówiono osobom starszym problematyczne dla nich zagadnienia obostrzeń obowiązujących na terenie kraju w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów. Policjanci zachęcali do pozostania w domu i unikania zatłoczonych skupisk ludzkich, przemieszczania się środkami komunikacji publicznej po to, aby nie narażać się na infekcję.

st. sierż. Jakub Banaszkiewicz/RL.

 • "Bezpieczne Życie Seniorów"
  "Bezpieczne Życie Seniorów"
 • "Bezpieczne Życie Seniorów"
  "Bezpieczne Życie Seniorów"
 • "Bezpieczne Życie Seniorów"
  "Bezpieczne Życie Seniorów"
 • "Bezpieczne Życie Seniorów"
  "Bezpieczne Życie Seniorów"
 • "Bezpieczne Życie Seniorów"
  "Bezpieczne Życie Seniorów"
 • "Bezpieczne Życie Seniorów"
  "Bezpieczne Życie Seniorów"