Kierownictwo KMP w Poznaniu - Kierownictwo KMP - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Kierownictwo KMP

Kierownictwo KMP w Poznaniu

Kierownictwo

Komendy Miejskiej Policji

w Poznaniu

______________________________ 

1

insp. Maciej Nestoruk

Komendant Miejski Policji w Poznaniu

 

 
                                                                                   
3

mł. insp. Adam Kachel

p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu

 

 

kom. Piotr Gruszka

p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu

 

Komenda Miejska Policji w Poznań

 ul. Szylinga 2

60-787 Poznań