Niebieska Linia - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Niebieska Linia

Niebieska Linia

 

 

Telefon  116 111

służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.

Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk,

rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.