Koordynatorzy - Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Deklaracja dostępności

Koordynatorzy

Koordynatorzy:

 

nadkom. Zbigniew Paszkiewicz – Koordynator  ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

dane kontaktowe: adres e-mail naczelnik.wprez.poznan@po.policja.gov.pl tel. 47-77-157-10;

 

sierż.szt. Marta Mróz – Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych

dane kontaktowe: adres e-mail marta.mroz@po.policja.gov.pl, tel. 47-77-155-30;

 

asp.szt. Piotr Mikołajewski – Koordynator  ds. dostępności architektonicznej

dane kontaktowe: adres e-mail piotr.mikolajewski@po.policja.gov.pl, nr tel. 47-77-156-40.

 

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   Dz.U. 2019 poz. 1696).