Rozpoznajesz te osoby? Zadzwoń

Poznań – Rozpoznajesz tych mężczyzn? Zadzwoń!

Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto prowadzi postępowanie w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej, pobicia oraz znieważenia na tle rasowym. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyzn ze zdjęć, proszone są o kontakt z policjantami. Można się zgłaszać osobiście lub pod numerem telefonu 61 84 123 11 lub 997.

25 wrzesnia 2017 roku w Poznaniu doszło do znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz pobicia z powodu przynależnośi rasowej. Zdarzenie miało miejsce na poznańskim Nowym Mieście w jednej z galerii handlowych. Mężczyzni, których wizerunki publikujemy mają związek z tym zdarzeniem.

Osoby, które rozpoznają osoby ze zdjęć, bądź mają jakiekolwiek informacje na ich temat, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Można się zgłaszać osobiście przy ul. Polanka 24 lub pod numerem telefonu 61 84 123 11 lub 997.