KMP Poznań – Razem przeciwko Dopalaczom - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

KMP Poznań – Razem przeciwko Dopalaczom

Data publikacji 06.08.2020

Komenda Miejska Policji w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem Pedagogów Społecznych RIPOSTA po raz kolejny spotkała się z osobami, które spędzają czas na terenach zielonych rzeki Warty w Poznaniu. Głównym celem spotkań i rozmów z młodymi osobami było uwrażliwienie i zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo płynące z zażywania środków psychoaktywnych w tym dopalaczy.

To już kolejne spotkanie zrealizowane przez SPS RIPOSTA, w którym aktywny udział bierze Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Połączone siły dwóch instytucji przy wsparciu ze strony Urzędu Miasta Poznania przynoszą wymierne korzyści ponieważ wśród młodych osób obserwuje się coraz wyższy poziom świadomości w zakresie szkodliwości i negatywnego oddziaływania na organizm środków psychoaktywnych. Wolontariusze SPS RIPOSTA są doświadczonymi pedagogami na co dzień pracującymi z młodzieżą, która próbuje wyjść z uzależnienia. Dlatego, też posiadając tak ogromne doświadczenie nie boją się udzielać odpowiedzi na najbardziej trudne pytania. W aspekcie substancji psychoaktywnych należy pamiętać, że są to trucizny zagrażające życiu i zdrowiu.

Organizując tego typu spotkania, szczególnie w miejscu gdzie skupisko młodzieży jest duże edukujemy oraz pokazujemy inne alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Jesteśmy przekonani, że Nasze działania przełożą się na zmniejszenie liczby zatruć dopalaczami i innymi środkami psychoaktywnymi w Poznaniu. 

Ku przestrodze prezentujemy krótki film opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz SPS RIPOSTA, który stał się elementem prowadzonej kampanii. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oteiEeQ-SjQ

 

R. Lipczewski/MT