WZNOWIENIE DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

WZNOWIENIE DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

Data publikacji 12.06.2020

Zespół Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wznowił procedurę w zakresie realizacji poszczególnych etapów doboru do służby w Policji, o których mowa z art. 25 ust. 2 pkt. 1 do 8 ustawy z dnia 06.04.1990r. (Dz. U. z 2020r. poz. 360).

Komplet dokumentów aplikacyjnych do służby w Policji można składać osobiście w siedzibie Zespołu Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (ul. Kochanowskiego 15, Poznań), Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu (ul. Szylinga 2, Poznań) lub w siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa wielkopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Mając na względzie panującą na terenie kraju sytuację epidemiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 należy pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego podczas składania dokumentów aplikacyjnych do Policji.

Kandydaci do służby w Policji zobowiązani są na tym etapie oraz podczas uczestnictwa w pozostałych etapach postępowania kwalifikacyjnego do zakrywania ust, nosa oraz noszenia rękawiczek ochronnych.

Nikola Sekura