DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Policjanci dbają o bezpieczeństwo na drodze

Data publikacji 13.03.2019

Panujące warunki atmosferyczne charakteryzuje się pogorszeniem warunków na drodze i może powodować wzrost liczby zdarzeń drogowych zwłaszcza z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego. Gorsza widoczność, stan nawierzchni jezdni i inne czynniki związane z tą porą roku mogą powodować zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa pieszych.

Należy pamiętać, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w dniu 12 marca br. przeprowadzili akcję rozdawania odblasków w powiecie poznańskim.

Policjanci podczas rozdawania elementów odblaskowych przeprowadzali rozmowy profilaktyczne w zakresie bezpiecznego zachowania i poruszania się po drodze oraz zwracali szczególną uwagę jak ważne jest noszenie odblasków.

Mały odblask widoczny z dużo większej odległości przez kierującego pojazdem może uratować życie. Pamiętano również o kierujących pojazdami silnikowymi, którym wręczone zostały ramki do tablic rejestracyjnych.

Elementy odblaskowe oraz ramki do tablic rejestracyjnych przekazało Starostwo Powiatowe w Poznaniu, które z zaangażowaniem uczestniczy w akcjach organizowanych przez Wydział Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

 

 

Aleksandra Tomczyk/PG

  • Policjanci dbają o bezpieczeństwo na drodze #1
  • Policjanci dbają o bezpieczeństwo na drodze #2
  • Policjanci dbają o bezpieczeństwo na drodze #3