DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Debata społeczna z mieszkańcami Poznania

Data publikacji 29.11.2018

W sali sesyjnej Urzędu Miasta Poznania odbyła się Debata Społeczna pn: ”Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Spotkanie miało na celu poznanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców miasta w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

28 listopada br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Poznania odbyła się Debata Społeczna 2018 pn: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu uczestniczyli p.o. Komendant Miejski Policji w Poznaniu mł. insp. Adam Kachel, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania Pan Michał Lemański, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Jacek Michalak, Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania Pan Waldemar Matuszkiewicz, Miejski Inżynier Ruchu Urzędu Miasta Poznania Pan Łukasz Dondajewski oraz Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu Pan Grzegorz Pluta oraz Pan Krzysztof Olejniczak.  

Na wstępie p.o. Komendant Miejski Policji w Poznaniu mł. insp. Adam Kachel przywitał zaproszonych gości przybyłych na debatę. Następnie głos przekazał Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego oraz ekspertowi Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu, którzy podsumowali i omówili postulaty zgłoszone na ubiegłorocznej debacie.

Następnie odbyła się kluczowa część spotkania, czyli debata społeczna. W tym miejscu kadra kierownicza KMP w Poznaniu zaprezentowała gościom tematy związane z poziomem bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Poznania, omówiono działania jakie podejmowane są na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację Dzielnicowy Bliżej Nas, a na zakończenie zaprezentowano dynamikę przestępczości na terenie miasta.

Kolejnym punktem debaty było wręczenie podziękowań, które otrzymali przedstawiciele i radni osiedlowi za wzorową współpracę z jednostkami Policji oraz zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na poszczególnych dzielnicach Poznania.

Następnie zebrani goście rozpoczęli debatę społeczną. Zgodnie z jej nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, zebrani zgłaszali swoje prośby o pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów, które są uciążliwe dla lokalnej społeczności. Przedstawiciele poszczególnych urzędów i instytucji ustosunkowali się do wszystkich postulatów i obiecali pomoc w  ich rozwiązaniu.

W dalszej części debaty nie zabrakło również słów podziękowania skierowanych do reprezentantów instytucji, za dotychczasową pomoc i okazane wsparcia w rozwiązaniu problemów.

Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że takie spotkania są potrzebne i bardzo ważne, ponieważ jest to niecodzienna okazja, do tego, aby w jednym miejscu spotkać się z przedstawicielami instytucji i urzędów, których działania mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.    

Na zakończenie uczestnicy dyskusji za pomocą ankiety mogli wyrazić swoje zdanie na temat spotkania. Policjanci uczestnikom debaty rozdawali broszury prewencyjne oraz elementy odblaskowe.

Marta Mróz