DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Działania poznańskiej drogówki "NURD"

28 listopada br. policjanci z poznańskiej drogówki przeprowadzili akcję NURD – czyli działania ukierunkowane na bezpieczeństwo Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Wzajemna korelacja między pieszymi, rowerzystami i kierowcami, wzajemny szacunek i przestrzeganie przepisów, mają ogromny wpływ na wspólne bezpieczeństwo na drogach.

28 listopada br. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W trakcie działań policjanci zaobserwowali niebezpieczne zachowania wśród pieszych wobec pozostałych uczestników ruchu. Przejawiało się to szczególnie w formie przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych lub w nieprawidłowy sposób. 

Ponadto w tym dniu mundurowi skontrolowali 101 pojazdów i ujawnili 131 wykroczeń. Wśród kierujących przeprowadzili również 75 kontroli stanu trzeźwości. 

Podczas akcji policjanci zatrzymali 14 dowodów rejestracyjnych za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. Zadowalającym faktem jest, że w przypadku praw jazdy, mundurowi nie odnotowali przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i rozsądek na drodze szczególnie w tym jesienno-zimowym okresie. Swoim nieodpowiednim zachowaniem i niestosowaniem się przepisów stwarzamy zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu. W takich sytuacjach czas reakcji i drogi hamowania jest znacznie krótszy, nie ryzykujmy utratą zdrowia lub życia!

Marta Mróz