DZIAŁANIA POLICJI

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań – Policjanci skontrolowali pojazdy transportu publicznego

Data publikacji 12.10.2018

Policjanci z poznańskiej drogówki wspólnie z pracownikami Nadzoru Ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przeprowadzili działania „MPK Control”. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich podróżujących, mundurowi sprawdzali, czy kierujący autobusami i tramwajami postępują na drogach w sposób zgodny z prawem.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z pracownikami Nadzoru Ruchu MPK 10 października br. przeprowadzili działania „MPK Control”.

Dbając o bezpieczeństwo podróżujących środkami transportu publicznego, mundurowi sprawdzali, czy kierujący autobusami oraz tramwajami przestrzegają przepisów ruchu drogowego.

Podczas całodziennych działań policjanci zwracali uwagę na to, czy kierujący poruszają się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w szczególności, czy nie przekraczają dozwolonej prędkości. Ponadto sprawdzali stan trzeźwości kierujących oraz zasadność korzystania z wyznaczonych buspasów.   

Podczas działań policjanci z poznańskiej drogówki przeprowadzili 115 pomiarów prędkości pojazdów MPK. Kontrole odbyły się w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Wołyńska, a Małopolska. W trakcie działań  mundurowi nie odnotowali, aby kierujący pojazdami MPK popełnili wykroczenie.

Ponadto jednym, z głównych celów akcji było również zwrócenie uwagi policjantów, na kierujących pojazdami osobowymi w centrum miasta, którzy poruszają się po wyznaczonych buspasach.

Jak się okazało, mieszkańcy próbowali skrócić sobie drogę, aby ominąć zator drogowy i korzystali z buspasów. Policjanci odnotowali 23 takie wykroczenia. Dodatkowo podczas działań mundurowi ujawnili osobę, która jechała bez wymaganych uprawnień do kierowania, a inna osoba miała te uprawnienia decyzją sądu cofnięte. W obu przypadkach policjanci wyciągnęli konsekwencje wobec kierujących. Jedna z osób otrzymała mandant karny, wobec drugiej został skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Mundurowi przypominają, że wydzielone pasy ruchu dla autobusów, mają na celu usprawnienie transportu miejskiego i elastycznego systemu komunikacji.   

Policjanci zaznaczają, że każdy kierowca powinien mieć na względzie nie tylko własne bezpieczeństwo, ale również innych użytkowników drogi  

Marta Mróz