Poznań - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy obchodzony jest co roku 2 października i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2006 roku. Poznańska Policja szczególnie w tym dniu apeluje o to, aby nikt z nas nie przechodził obojętnie obok krzywdy drugiego człowieka. Mundurowi przypominają gdzie, szukać pomocy.

W związku z Międzynarodowym Dniem bez Przemocy policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, przypominają, że nie należy być obojętnym wobec krzywdy drugiego człowieka. Jeśli mamy informację, że wobec kogoś stosowana jest przemoc, należy natychmiast reagować. Czasami jeden sygnał, nierzadko przekazany anonimowo odpowiednim służbom pomocowym, może zmienić życie drugiego człowieka na lepsze.

Szczególnie w tym czasie policjanci przypominają, o tym, że  istnieją różne formy przemocy. Najbardziej zauważalną jest przemoc fizyczna. Nie należy jednak zapominać, że osoba, która wyrządza krzywdę może stosować przemoc psychiczną, ekonomiczną czy seksualną.


Pamiętajmy!

Osoby, które doznają przemocy często są zastraszane i boją się podjąć działania zmierzające do zaprzestania takiego zachowania w stosunku do nich. Nie bądźmy obojętni
i reagujmy, gdy osobom w naszym otoczeniu dzieje się krzywda.

Jeśli jakieś zachowanie wydaje się Tobie podejrzane to zgłoś swoje obawy w najbliższej jednostce Policji, kadrze pedagogicznej w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, bądź pracownikowi pomocy społecznej.

ZAWSZE możesz skorzystać z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  tel. 800-120-002

* Więcej informacji na temat Międzynarodowego Dnia bez Przemocy znajduje się w odnośniku do strony:

http://policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/31579,Miedzynarodowy-Dzien-Bez-Przemocy.html

Sylwia Stańko/MM